چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
مترو خط 6
 کمربندی شرق خیابان ملاصدرای قزوین