چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
مترو خط 6
 مجتمع چندمنظوره صادقیه