سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
مترو اصفهان
 پروژه خط 2 قطار شهری اصفهان
خط 2 قطار شهری اصفهان به طول 23 کیلومتر، شرق به غرب اصفهان را طی می نماید. این خط دارای 22 ایستگاه، یک دپو و یک توقفگاه است. مطالعات این پروژه شامل مرحله اول، نقشه برداری، ژئو تکنیک، آثار زیست محیطی، نقش پروژه در بهبود وضعیت ترافیکی و ارزیابی تاثیرات مترو بر آثار میراث فرهنگی، از سال 1389 تا 1394 به طول انجامیده است.
برنامه ریزی اجرای خط 2 قطار شهری اصفهان در دو بخش 13 و 10 کیلومتری انجام شده و از سال 1395 اجرای این پروژه آغاز گردیده است.
هزینه های اجرای این پروژه در جدول زیر برآورد شده است:

نوع هزینه usd ریال
سازه تونل و ایستگاه ها 600 million 21000 میلیارد
تاسیسات، تجهیزات و واگن 501 million 18000میلیارد
مجموع 1.1 billion 39000 میلیارد
شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه با شهرداری کلان شهر اصفهان قراردادی جهت تامین مالی پروژه به مبلغ 15/000 میلیارد ریال بـا تاکید اولیه بر استفاده از منابع مـالی داخلی را امضا نمود تا در دوران پسابرجام نیز بتواند با استفاده از منابع خارجی، ادامه تامین مالی پروژه را به انجام برساند.
در نقشه مسیر خط 2 قطار شهری اصفهان که از غرب آغاز شده و تا شمال شرق پیش می رود، را ملاحظه می فرمایید.
تاریخچه کامل تر خطوط قطار شهری اصفهان را می توانید از طریق صفحه سازمان قطار شهری اصفهان و حومه، مطالعه فرمایید.
قطار اصفهان