سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
مترو خط 6
 مجتمع چندمنظوره صادقیه