سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
مترو خط 6
 پروژه بازار موبایل شیراز