چهارشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۸
مترو خط 6
 مجتمع چندمنظوره صادقیه