جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶
مترو خط 6
 پروژه بازار موبایل شیراز