چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
مترو خط 6
 مجتمع چندمنظوره صادقیه