درباره شرکت

شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه امین سرمایه گذاران، همراه شهرداریها و بازوی توانمند بانک شهر در زمینه ارائه خدمات مهندسی، تدارک و تامین، ساخت و تامین مالی در حوزه پروژه های عمران و توسعه شهری است.

رسالت شهر آتیه، حداکثر سازی ارزش سهامداران و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی با هدف توسعه پایدار شهری است.

این شرکت از سال 86 تاسیس شده و تا کنون بیش از 120 پروژه در حوزه های گفته شده با ارزش مالی 25 هزار میلیارد تومان اجرا نموده است.

اخبار و رویدادها